Endret: 22 feb 2018     Opprettet: 27 mai 2014

Ventilasjon, bad- og kjøkkenvifte

Noen trenger service/vedlikehold mens andre skifter ut ventilasjonsløsningen i leiligheten. Viktig å at det skiftes til riktig type vifte. Viftene i leilighetene må til enhver tid stå på (aktive) for å hindre fukt og som forårsaker sopp og muggskader. Sameiets forsikringer gjelder ikke for slike tilfeller.

Vi er pålagt å bruke en type motorer på våre (bad og) kjøkkenvifter. Motorene er plassert på blokkenes tak for Gamle Enebakkvei 69 og 71 og bak krydderhyllen på kjøkkenet for seksjoner i resten av sameiet.

Selve kjøkkenhettene kan varieres etter eget valg så lenge de fungerer med Villavent motorene og står på hele tiden (24t/365 dager)

Minner også om at beboer selv må sørge for månedlig rens av filteret, gjerne ved å legge den inn i oppvaskmaskin. Sjekk også med A4 ark oppunder avsug/kjøkkenhette at motor og avsug fungerer som det skal.

Seksjonseiere er altså selv ansvarlig for vedlikehold og eventuell utskiftning av ventilator og viftemotor, uavhengig av om denne er montert i leiligheten eller på taket.

Riktig ventilasjon i leilighetene

Utover at ventilasjonssystemet til enhver tid er på så må ventilene i vinduene være åpne. Man må ikke bli fristet til å stenge disse for å spare noen kroner på oppvarming/strøm.

Benytt gjerne i tillegg vinduer til skikkelig utlufting. For eksempel hver morgen og kveld på soverom.

Dersom det ikke kommer nok luft inn i leiligheten, vil ikke avtrekket fra ventilatoren fungere godt nok. Da kan det oppstå et undertrykk i leiligheten som kan resultere i at luft blir trukket inn gjennom eventuelle sprekker ved inngangdøren eller i vegger.

Spalteventilene i vinduene på soverommene bør stå åpne.

Veggventilen i stuen bør åpnes mer enn på første hakk. Dette gjelder spesielt hvis det er flere i leiligheten, ved bruk av dusj, ved matlaging og dermed bruk av ventilator.

Ved luktproblemer (fra naboer eller annet)

Ta eventuelt av taklist og fotlist på veggen mot naboen, og fug med akryl for å tette eventuelle sprekker. Fug også hullene i gipsplatene.

Ta kontakt med nabo og forklar situasjonen på en hyggelig måte, slik at han blir klar over røykproblemet. Kanskje naboen ikke har åpne ventiler, ikke lufter gjennom vinduet og ikke bruker det mekaniske avtrekket som anbefalt.

Lukt kan oppleves forskjellig og bør minimaliseres av hensyn til andre. I tillegg kan det være helseskadelig hvis ikke ventilasjonssystemet benyttes/fungerer som det skal.

Kommunikasjon med naboen er en forutsetning for at denne får vite noe om et eventuelt luktproblem. Først da får naboen anledning til å gjøre noe med problemet. Riktig ventilasjon hos begge, vil gjøre luften bedre både hos naboen som røyker, og hos deg selv".

 

Type ventilasjonsløsning

Vi er pålagt å bruke Villavent motor for våre bad/kjøkkenvifter.

Type: VV450 res. motor

(VV450S motor)

Når det gjelder kjøkkenhette er dette valgbart, men standarden i sameiet er 251-16.

Vær obs på at ventilasjonssystemet inne i leiligheten må være av riktig type for at ventilasjon/motor på taket av blokken skal fungere som den skal.

For mer informasjon eller service, kontakt Systemair

Leverandør for service eller nye vifter anbefales:

Aarseth Boligventilasjon AS

Trondheimsveien 306, 2016 FROGNER

Tel: 63826001

post@boligventilasjon.no

www.boligventilasjon.no