Endret: 13 des 2016     Opprettet: 27 mai 2014

Utleier eller leier?

Leier du ut eller leier leilighet i vårt borettslag? Eier av leiligheten er pliktig til å sette leietaker inn i sameiets husordensregler og vedtekter.

Husk våre vedtekter §3 og husreglement § 8.4 som pålegger at utleie skal meddeles til styret. Dette kan gjerne gjøres pr epost og skal inneholde seksjonsnummer, navn på leietaker, mobil og epost slik at kommunikasjon fra styret kan skje effektivt ved behov.

Mislighold av vedtekter og husordensregler kan etter advarsler gjøre at salg av leilighet kan pålegges av styret. Det er derfor viktig at den som leier ut sørger for at leietaker(e) både får kopi av og at de kjenner til våre reglement ihht § 8.4.

Husordensreglementet § 5.2 pålegger utleier at leietakere har forskriftsmessige skilter på postkasser og ringetablå. Brudd på dette vil føre til at forretningsfører uten varsel kan bestille skilting for sameiers regning.

Styret har også fullmakt til å pålegge utleiere årlig administrasjonsgebyr i samsvar med faktiske administrasjonskostnader.