Endret: 16 aug 2018     Opprettet: 7 mai 2014

Parkering, gjesteparkering, bøter og kontrollavgift

Alle beboere har tilgang på en egen parkeringsplass/garasje i sameiet. I tillegg har vi egen gjesteparkering. Alle beboere får også utdelt parkeringskort som må benyttes av alle besøkende som parkerer på gjesteparkeringen.

Sameiet har stadig vekk ledige garasjeplasser for de som trenger dette til eget bruk.

Kontakt riktig styremedlem som håndterer dette for mer informasjon eller bli satt opp på venteliste.

Vær obs på at parkering inne på fellesområder i sameiet ikke er tillatt. Eneste unntak er korte stopp der det er "bevegelse" rundt bilen eller med spesielt parkeringskort (se nedenfor).

Gjesteparkering og parkeringskort

Får du gjester på besøk så må disse legge gyldig parkeringsbevis i frontruten på bilen i løpet av 15-20 minutter.

Har du behov for flere parkeringslapper så kan disse hentes i styrehuset i kontortiden. Får du besøkende som skal være mer enn 3 dager så må det utstedes egne parkeringsbevis som gjelder sammenhengende mellom 2 oppgitte datoer.

Det er hver beboers ansvar å sjekke at parkeringsbevisene til enhver tid er gyldige så sjekk regelmessig om dine parkeringslapper går ut på dato snart og hent nye i god tid. Det samme type parkeringsbevis må hentes i styrehuset i kontortiden hvis håndverker eller lignende må parkere inne i sameiet.

OBS: vær obs på at hvis bilen er registrert på beboer med adresse i sameiet så kan ikke gjesteparkeringen benyttes. Bilens registreringsnummer og adresse på eier er en av kontrollpunktene på om det er en gjest som har parkert der.

Parkeringskort for bruk inne i sameiet

Ved tilfeller der det er nødvendig å få parkert inne i sameiet ved f.eks. flytting eller oppussing så kan man henvende seg til styret i kontortiden (eller på epost) for å få et spesielt parkeringskort for dette. Det vil da kun gjelde mellom 2 datoer og på egnede plasser for parkering i sameiet. Gangveier må ikke sperres (tilfelle uttrykningskjøretøyer og annen ferdsel) og det er til enhver tid forbudt å stå helt eller delvis på gressbelagte områder.

Flytting

Når det gjelder flytting eller transport der gangveier benyttes så er dette ok så lenge det er synlig aktivitet rundt bilden og man ser at det er kun midlertidig korttidsparkering.

Parkering på gangveier, gress eller andre steder utenom angitte parkeringsplasser er ikke tillatt verken for beboere, håndtverkere eller andre og kan bli umiddelbart bøtelagt.

Parkering av firmabil på gjesteparkering

Det er ikke tillatt å benytte p-kort for gjester i firmabiler og parkere de på gjesteparkeringen. Der dette oppdages eller skjer regelmessig vil også slike biler bli ilagt kontrollavgift.

Klage på ilagt kontrollavgift

Ved klage der det har skjedd direkte feil ileggelse av parkeringsavgift så kontaktes Smart Security.

Ved klager på kontrollavgiften kan dette rettes til klagemail@smartsecurity.no.

Se mer informasjon om det på denne siden: http://smartsecurity.no/kontrollavgift/

Har noen parkert på din parkeringsplass?

Beboere som trenger hjelp med for eksempel borttauing på deres faste parkeringsplasser kan ringe 22101805 hele døgnet alle dager og de vil der få hjelp til eventuelt å fjerne bilen som er feilparkert eller få en tillatelse av oss til å benytte gjesteparkeringen inntil bilen er fjernet eller kjørt bort. Om bilen skal fjernes må beboer som eier plassen møte parkeringvakten fra oss og dokumentere/legitimere seg ovenfor oss. Vi kontakter deretter kranbil ved fjerning.

Dersom man har andre problemer med feilparkerte biler eller trenger hjelp av oss til feilparkerte biler inne i laget kan samme nummer kontaktes.