Endret: 24 apr 2017     Opprettet: 13 apr 2015

Paraboler er forbudt

På årsmøtet 2015 ble det vedtatt at paraboler heretter er forbudt i sameiet. Vi har notert oss de parabolene som er lovlig montert pr i dag og disse kan stå videre inntil leiligheten selges eller om de tas vekk før det.

Vedtaket har altså ikke tilbakevirkende kraft men eier av leilighet kan miste tillatelsen til parabol om den ikke står montert slik som tillatt.

Det er IKKE tillatt å feste parabol eller parabolstativ i bygningsmassen, dvs vegg, gulv, tak eller terrassen forøvrig. Paraboler skal kun stå montert på fot som står fritt på terrassen.