Endret: 13 des 2016     Opprettet: 14 okt 2015

Klager på naboer og annet

Ved alle typer klagesaker kreves det at styret mottar dette skriftlig (brev eller epost). Det må inneholde informasjon på hva det klages på og eventuelt hvilken seksjon/nabo det gjelder. Styret trenger også informasjon på hvem det er som klager og helst med kontaktinfomasjon (epost / mobil).

i refererer ikke til hvem som har klaget når vi sender skriftlig advarsel så slikt sett er det forholdsvis anonymt.

Men om det kommer så mange klager og blir gitt flere skriftlige advarsler kan vedkommende få begjæring om salg av leiligheten. Hvis de bestrider dette og det blir rettssak så vil klagene bli brukt som grunnlag i en rettssak og vil da ikke være anonymt lenger.