Endret: 13 jul 2018     Opprettet: 17 des 2015

Hva kan du kontakte styret/vaktmester for og hva er ditt eget ansvar

Vi er et sameie der alle har selveier leiligheter. Kort sagt er alt fra inngangsdøren og inne i leiligheten er hver enkelt eiers ansvar. Er det noe som gjelder bygningsmassen forøvrig eller uteområdene så er det styrets ansvar.

Kontakter du vaktmester om saker som ikke dekkes av sameiets avtale med vaktmester selskapet så må du selv avtale pris for å få utført det du ønsker.

Sameiets avtale med vaktmester gjelder vedlikehold og orden på sameiets eíendom og bygningsmasse. Utover dette har sameiet avtale med leverandører om renhold av trappeoppganger, alarm og vedlikehold av heiser og andre installasjoner i sameiet.

Vær obs på at ventilasjonssystemet (ventilator, motor osv.) er hver enkelt seksjonseiers ansvar uavhengig av om den er montert inne i leiligheten eller på blokkens tak.

 

Skal du kontakte styret så skal det normalt gjøres i kontortiden i styrehuset eller PR epost til styreadressen. I juli og fra ca. midten av desember til første onsdag i januar samt påske og andre tiden med helligdager har styret fri og skal kun kontaktes for kritiske situasjoner (fare for helse eller sameiet eiendommer).