27 jun 2017

Bruk av sykkelbod

Dersom du setter sykkel i sykkelboden skal denne være merket med spesielt klistremerke. Slike klistremerker kan du hente i kontortiden i styrehuset. Umerkede sykler vil innimellom bli fjernet og kastet. Det er ikke tillatt å plassere annet enn sykler i sykkelboden. Unntak kan være for funksjonshemmede, ta kontakt med styret på forhånd om dette.