7 jun 2017

Styrehuset og kontortid

Styrehuset har kontortid onsdager kl 18-19 (unntatt på fridager, juli måned, jul og påske). Adressen er Gamle Enebakkvei 53b, det er det lille huset like innenfor bommen ved gangveien inn fra gjesteparkeringen.