Endret: 11 jan 2019     Opprettet: 27 mai 2014

Avtaler og fakturering

Alle tilbud og avtaler skal sendes elektronisk til sameiet. Fakturering må sendes oppgitt adresse som står her for å bli effektuert og betalt. Alle oppfordres til å sende elektroniske fakturaer da det sikrer at betaling skjer i tide.

Alle tilbud og alle avtaler skal være sendt elektronisk til post@skullerud2.no.

Fakturaer skal sendes til denne adressen: obos@obos.no

Fakturaadresse:

Fakturering til sameiet skal kun skje etter avtale og skal sendes til:

OBOS Eiendomsforvaltning

Selskapsnr 5185 Skullerudhøgda II BS

Postboks 6668 St. Olavsplass

0129 Oslo

Elektroniske fakturaer:

OBOS kan motta elektroniske fakturaer på e2b eller EHF XML format.

Bankforbindelse er OBOS-banken og mottaksadresse er 981026047 via peppol/NETS.

OBOS tar gjerne imot en test-faktura men gi da beskjed slik at OBOS kan foreta en kontroll.

Kontaktpersoner ved testfaktura er Jannik Matre (mobil 90548900, jannik.matre@obos.no) og Tove Braathen (mobil 92857373, tove.braathen@obos.no).