21 aug 2017

Sagstua

Sagstua er nedover mot Skulleruddumpa og er et hyggelig sted for å sitte og titte utover på naturen. Det er også muligheter for å grille der eller spise medbrakt niste. På nedsiden starter gangveiene oppover til Skullerudstua eller videre innover i Østmarka. Du passerer også et lite men nydelig vann før du går oppover. Du kan se vannet fra Sagstua.

Gå ned på baksiden av den innerste blokken med adresse Gamle Enebakkvei 73-79 og fortsett litt ned veien til du ser en sti nedover fra venstre side av veien.

Da kommer du til Sagstua og Skulleruddumpa. Det finnes gangvei som du kan følge for å gå eller sykle til Mortensrud. Går du under E6 (veiene ut/inn av Oslo) kan du fortsette opp og bort til Sætrekrysset der det er butikker og spise/drikkesteder.