Endret: 5 apr 2017     Opprettet: 13 nov 2015

Kontortid i styrehuset

Styrehuset er åpent onsdager kl 18 til 19 (gjelder ikke helligdager og ferier). Oppfordrer at alle i størst mulig grad sender epost eller sjekker under kontaktpersoner på hvem som er ansvarlig i styret for det henvendelsen gjelder og ringer direkte til den personen.