Endret: 23 jul 2020     Opprettet: 26 mai 2014

Geir Johnsen styremedlem

Oppfølging økonomi på prosjekter. Være ansvarlig data mann når det trengs. Følge opp på bom tilgang og annet med kamera. samt

Epost: Geir.johnsen@outlook.com

Mobil: Tlf 90038254