Endret: 4 apr 2019     Opprettet: 28 mar 2019

Bjørn Sørensen styremedlem

Bjørn deler på oppgaver med Stig Andersen. Han har særlig ansvar for å følge opp på elektriske installasjoner og elektro forøvrig.

Bjorn.sorensen@getmail.no

90954035