Endret: 4 apr 2019     Opprettet: 26 mai 2014

Anders Tesaker, styremedlem

Han er den i styret som håndterer forsikringssaker. Utover det er han ansvarlig for videoovervåking (sammen med Stig Andersen) og våre heiser (i Gamle Enebakkvei 69 og 71).

Epost: anders.tesaker@getmail.no

Mobil: 45020342