Endret: 20 aug 2019     Opprettet: 27 mai 2014

Offentlige informasjonssider

Disse dekker både for bydelen, Oslo og andre offentlige nettsteder man kan ha bruk for.

Bydel Østensjø

All mulig nyttig lokal informasjon om Østensjøområdet. Lages i samarbeid med Oslo Kommune

Oslo Kommune Renovasjonsetaten

Informasjon om renovasjon, avfallshåndtering og gjenvinning